Khối 8406 Việt Nam
Quyết định bổ nhiệm Đại diện Khối 8406 tại Hải ngoại - Khối 8406 Việt Nam
Home » » Quyết định bổ nhiệm Đại diện Khối 8406 tại Hải ngoại

Quyết định bổ nhiệm Đại diện Khối 8406 tại Hải ngoại

Đăng bởi Khoi 8406 vào Thứ Năm


Khối 8406
Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006


Quyết định bổ nhiệm Đại diện Khối 8406 tại Hải ngoại– Căn cứ vào Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam ngày 08-04-2006,
– Căn cứ vào văn kiện Tiến trình dân chủ hóa Việt Nam ngày 22-08-2006,
− Căn cứ vào Cương lĩnh Khối 8406 (‘Khối 8406 là gì’) ngày 08-10-2006,
− Căn cứ vào hoàn cảnh và nhu cầu thực tiễn hiện nay của Khối 8406 là cần có mối quan hệ rộng rãi và sự phối hợp hữu hiệu giữa quốc nội với hải ngoại cũng như với quốc tế,

Ban Đại diện Lâm thời Khối 8406

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:
Chính thức bổ nhiệm Giáo sư Nguyễn Chính Kết
-- thành viên Khối 8406, cư ngụ tại Sài gòn và hiện đang công tác tại hải ngoại, người từng tranh đấu nhiều năm nay cho Nhân quyền và Dân chủ tại Việt Nam qua nhiều bài viết và nhiều hoạt động, cũng như từng kiên cường chịu đựng nhiều gian khổ do nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam gây ra cho bản thân và gia đình --
làm Đại diện chính thức của Khối 8406 tại Hải ngoại bao lâu Giáo sư chưa về nước.
Điều 2:
Trong chức năng Đại diện chính thức của Khối 8406 tại Hải ngoại,
Giáo sư Nguyễn Chính Kết có thẩm quyền ngang hàng với các thành viên Ban Đại diên lâm thời tại quốc nội cũng như toàn quyền thay mặt Khối 8406 trong mọi cuộc tiếp xúc với hải ngoại và quốc tế.
Điều 3:
Kể từ ngày ra quyết định này, Ban Đại diện Lâm thời Khối 8406 sẽ gồm có 5 thành viên như sau (xếp theo vần ABC):
1- Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Sài Gòn
2- Giáo sư Nguyễn Chính Kết, Sài Gòn
3- Cựu sĩ quan Trần Anh Kim, Thái Bình
4- Linh mục Phan Văn Lợi, Huế
5- Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Hải Phòng
Việt Nam, ngày 18 tháng 10 năm 2007.

Ban Đại diện lâm thời Khối 8406
1- Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Sài Gòn
2- Cựu sĩ quan Trần Anh Kim, Thái Bình
3- Linh mục Phan Văn Lợi, Huế
4- Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Hải Phòng______________________________________________________
Chia Sẻ Bài Viết Này :


* Khối 8406 Việt Nam - Trang Thông Tin Đa Chiều.


 
Copyright © 2009. ↑ Khối 8406 Việt Nam - All Rights Reserved
Hội Huynh Đệ Người Việt